Konceptet

KOSTTILLSKOTT OCH VÄLBEFINNANDE

KLAMAX SWEDEN AB

VÅRT KONCEPT

Blågröna alger

Blågröna Aphanizomenon flos-aqueae alger eller egentligen cyanobakterier som de numera kallas är väldigt näringsrika.

Under de senaste decennierna har dessa mikroalger blivit populära i hälso- och livsmedelsindustrin. Idag odlas blågröna mikroalger över hela världen och används som livsmedel till följd av dess rika näringsinnehåll.


Aphanizomenon är ett släkte av cyanobakterier med många viktiga näringsämnen. Bland annat innehåller dessa mikroalger 180 % mer kalcium än mjölk, 670 % mer protein än tofu, 3100 % mer betakaroten än morötter och 5100 % mer järn än spenat.


De blågröna algerna är organismer utnyttjar solen som energikälla och koldioxid som kolkälla. De är vad man kallar fotoautotrofer.

 

Grunden till liv på jorden

Cyanobakterier - är sannolikt grundarna av allt liv på jorden. De är väsentliga för allt liv på jorden genom att producera syre och tillhandahålla nödvändiga livsmedelsresurser till alla nivåer i näringskedjorna.

 

Aphanizomenon flos-aquae (allmänt förkortat AFA) är en art av cyanobakterier (blågröna mikroalger), som är bland de äldsta av alla levande organismer på vår planet. I minst 3,5 miljarder år har cyanobakterier tillfört syrgas till atmosfären och näringsämnen till de myriader livsformer som finns i jordens sötvattenkällor.

 

Hållbara livsmedel

Cyanobakterier har i århundraden av mänskliga kulturer över hela världen givits ett stort värde som en pålitlig livsmedelsresurs.

Det finns även många klimatsmarta fördelarna med både sötvatten- och havsalger. De behöver ju inte vattnas, gödslas eller odlas på åkrar. Således finns det miljöfördelar med att konsumera i jämfört med många växter.

Av de många ätbara arterna mikroalger anses Aphanizomenon flos-aquae ha mycket bra egenskaper som ett av jordens mest grundläggande, mest potenta och hållbara livsmedel.

 

Unik miljö - rik på näringsämnen

Aphanizomenon flos-aquae från sjön Upper Klamath Lake i södra Oregon, USA, är en av de få vilt skördade blågrönalgerna på marknaden idag. En del av dess unika näringsprofil är ett direkt resultat av den unika miljön, som den växer i, nämligen ett vulkaniskt asksedimentområde i sjön Upper Klamath Lake i södra Oregon, USA. Sjön är rikt på mikronäringsämnen och med orört friskt vatten.

 

Aphanizomenon flos-aquaealger från Upper Klamath Lake i södra Oregon, USA:

• Innehåller essentiella aminosyror, som bidrar till hjärnans och andra organsystems normala funktioner

• Främjar normal upptag och av näringsämnen

• Innehåller många vitaminer och antioxidanter

Är en naturlig källa till omega-3 och omega-6 essentiella fettsyror

• Innehåller ett stort antal naturligt förekommande mineraler och spårämnen

INTRESSERAD AV VÅRA PRODUKTER?

 

NYHETER KOMMER ATT LANSERAS REGELBUNDET

Copyright © All Rights Reserved

KONTAKT

 

Klamax Sweden AB

 

Adress: Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9, 412 58 Göteborg

 

Hemsida: www.klamaxsweden.se

 

E-post: info@klamaxsweden.se

 

Org. Nr: 559174-1896