Amazing cyanobacterial molecules

EN FORSKNINGSSAMMANFATTNING AV

Dr Stefano Scoglio PhD


 

Nedan kan du läsa en litteratursammanfattning på engelska med titeln:

Amazing cyanobacterial molecules - Summary of the studies on the two Aphazomenon flos aquae extracts Klamin® & Aphamax® - av Dr Sfefano Scoglio PhD

 

Dr. Stefano Scoglio, PhD, har under drygt ett kvarts sekel intresserat sig för och studerat cyanobakterier (mikroalger). Han har utvecklat olika extrakt från en naturligt förekommande Aphanizomenon flos-aquae (AFA) cyanobakterie som växer fritt i en unik miljö. Dessa extrakt är patenterade (Klamin® och AphaMax® ). En del av dessa AFA-mikroalgers unika näringsprofil och innehåll är ett direkt resultat av den miljön som de växer i, nämligen ett vulkaniskt asksedimentområde i Upper Klamath Lake i södra Oregon, USA. Sjön är rikt på mikronäringsämnen och med orört friskt vatten och ett rikt djur och växtliv.Copyright © All Rights Reserved

KONTAKT

 

Klamax Sweden AB

 

Adress: Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9, 412 58 Göteborg

 

Hemsida: www.klamaxsweden.se

 

E-post: info@klamaxsweden.se

 

Org. Nr: 559174-1896