Sammanfattning om KlamExtra och molekyler

EN KORT SAMMANFATTNING OM

KlamExtra® och några kroppsegna molekyler

En kort sammanfattning om kosttillskottet KlamExtra®


Det nya kosttillskottet KlamExtra® kombinerar de många fördelarna hos de båda patenterade AFA-algextrakten; Klamin® och AphaMax®.


Just Klamath AFA-algerna har en unik sammansättning av vitaminer, mineraler och spårämnen, samt andra naturligt förekommande, kroppsegna molekyler.


De ingående extrakten Klamin® och AphaMax® har undersökts både i laboratorium och kliniskt.


KlamExtra® har redan funnits sedan 2018 i USA och på en del asiatiska marknader, med många nöjda kunder .


De naturligt förekommande ämnen som finns i de två patenterade och nu kombinerade extrakten Klamin® och AphaMax® är många. I KlamExtra®   kombineras båda extrakten i ett portionsförpackat pulver som blandas i vatten och blir en drickbar lösning, med en behaglig smak och enkel att dosera.


Bland annat innehåller Klamin® och AphaMax® många naturligt förekommande vitaminer från Klamath AFA, såsom relativt höga koncentrationer av B vitaminer, och C och E. Mer än 70 olika mineraler och spårämnen. Dessutom ingår naturligt förekommande Fenyletylamin (eng. Phenyletylamine, PEA), AFA-fykocyaniner samt Mykosporin-lika aminosyror (MAA).

 

Vad är Fenyletylamin, AFA-fykocyaniner samt Mykosporin-lika aminosyror?


Fenyletylamin (eng. Phenyletylamine, PEA) kallas även för ”kärleksmolekylen” och tillverkas naturligt i kroppen när vi är kära eller glada. Den är en kraftful neuromodulator och immunomodulator (Hart et al., 2007; Jensen et al., 2000). Den har visat sig öka produktionen av neurala stamceller (Sedriep S. et al., 2011).


AFA-fykocyaniner är kraftfulla antioxidanter och starkt antiinflammatoriska (Benedetti, et al., 2004; 2010). Ungefär 40 gånger starkare än gluation och kraftfullare andra kända antioxidanter såsom quercetin och katekiner (Benedetti S, et al., 2010). Kända för att kunna stimulerar fibroblaster (stamceller i bindväv) och övergripande somatiska stamceller (Madhyastha, et al., 2006; 2008)


Mykosporin-lika aminosyror (MAA) är kraftfulla antioxidanter som tillsammans med AFA-fykocyaniner skyddar PEA och andra signalsubstanser såsom dopamin från att brytas ner i kroppen av det specifika enzymet monoaminoxidas (MAO-B) (Scoglio et al., 2014).

Kroppen i balans - vad innebär det?

 

Kroppens system i balans ger fördelar i form av:


  • Kardiovaskulär hälsa
  • Ett immunsystem i balans
  • Migration och förnyelse av kroppsegna somatiska och neurala stamceller
  • Normalisering av oxidation och inflammation
  • Hudens, hårets och naglarnas normala förnyelse och reparation
  • Avspänning från stress
  • Fysisk ork
  • Sexuell funktion
  • Mental styrka och tankeskärpa
  • Normalisering av inflammationstillstånd

 Referenser:

Benedetti S, et al., Antioxidant properties of a novel phycocyanin extract from the blue-green alga Aphanizomenon flos-aquae. Life Sci. 2004 Sep 24;75(19):2353-62.


Benedetti S, et al., Oxygen radical absorbance capacity of phycocyanin and phycocyanobilin from the food supplement Aphanizomenon flos-aquae, J Med Food. 2010 Feb;13(1):223-7.


Hart A. et al., Natural Killer Cell Activation and Modulation of Chemokine Receptor Profile In Vitro by an Extract from the Cyanophyta Aphanizomenon flos-aquae, J Med Food 10 (3) 2007, 435–441.


Jensen G.S. et al., Consumption of Aphanizomenon flos-aquae has  rapid effects on the circulation and function of immune cells in humans. Journal of the American Nutraceutical Association, 2000 (2): 50–58.


Madhyastha H.K. et al., C-phycocyanin transcriptionally regulates uPA mRNA through cAMP mediated PKA pathway in human fibroblast WI-38 cells, Biochimica et Biophysica Acta, 1760 (2006) 1624–1630.


Madhyastha H.K. et al., uPA dependent and independent mechanisms of wound healing by C-phycocyanin, J. Cell. Mol. Med. Vol 12, No 6B, 2008 pp. 2691-2703.


Scoglio S. et al., Selective MAO-B inhibition by an Aphanizomenon flos- aquae extract and by its constitutive active principle phycocyanins and mycosporine-like amino acids, Phytomedicine, 2014 Mar 29, (14)00,123-8.


Sedriep S. et al., Beneficial nutraceutical modulation of cerebral erythropoietin expression and oxidative stress: an experimental study, J Biol Regul Homeost Agents. 2011 Apr-Jun; 25(2): 187-94.

 

Copyright © All Rights Reserved

KONTAKT

 

Klamax Sweden AB

 

Adress: Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9, 412 58 Göteborg

 

Hemsida: www.klamaxsweden.se

 

E-post: info@klamaxsweden.se

 

Org. Nr: 559174-1896